El que cal saber de l’encefalitis

  • L’encefalitis és la inflamació de les estructures nervioses contingudes al crani, causada generalment per una infecció vírica.
  • Aquesta malaltia pot ésser previnguda en una mesura important amb la vacunació contra el xarampió i la parotiditis, ja que els virus que provoquen aquestes malalties de vegades afecten també el teixit nerviós encefàlic.
  • De vegades, l’encefalitis pot generar símptomes molt lleus, com ara mal de cap i febre. En altres casos, però, provoca una alteració general i greu del sistema nerviós central que pot afectar les funcions vitals. De totes maneres, l’evolució de la malaltia és tan variable que, fins i tot en casos extremament greus, hi ha la possibilitat que la recuperació sigui completa després d’un període de convalescència prolongat.