Anomalia de la situació de l’úter

Les anomalies de la situació de l’úter constitueixen una sèrie de circumstàncies en què la situació de l’òrgan, o d’una part d’ell, no correspon al que es considera normal, de manera que es poden produir alteracions de la fertilitat o símptomes molestos.

De fet, la situació de l’úter és molt variable i no es pot definir clarament quina és la normal. En general, l’úter és al mig de la pelvis menor, la part més baixa i estreta de la pelvis; el fons es troba més a prop de la part alta del pubis que de la primera vèrtebra sacra; la porció vaginal es troba a la mateixa distància de la part baixa...