Endometritis

És anomenada endometritis la inflamació de la mucosa que cobreix interiorment l’úter, generalment causada per una infecció.

L’endometritis es presenta en general en el curs de l’anomenada malaltia inflamatòria pèlvica, trastorn en què es produeix un procés inflamatori de diversos òrgans de l’aparell genital i estructures adjacents, la principal alteració de les quals és la salpin-gitis o inflamació de les trompes de Fal·lopi. Els gèrmens causals poden arribar fins a l’endometri des dels genitals externs, i aleshores es produeix en primer lloc l’endometritis, i posteriorment s’infecten les trompes. En d’altres casos, l’endometritis es produeix en estendre’s una infecció iniciada en les trompes. L’alteració es presenta amb una freqüència especial durant el puerperi, després d’un part o d’un avortament.

Les manifestacions de l’endometritis no difereixen especialment de les ocasionades per la malaltia inflamatòria pèlvica en general. Bàsicament es presenten dolor abdominal, febre i leucorrea. En l’endometritis puerperal es manifesta l’eliminació de loquis fètids, és a dir, restes placentàries pudents. Si no s’hi aplica un tractament adequat, la infecció es pot estendre als òrgans propers, i fins i tot es pot disseminar per tot l’organisme i causar un xoc sèptic. També és possible que la infecció ocasioni lesions internes en l’úter capaces de causar infertilitat.

Hom basa la diagnosi d’aquesta malaltia en els símptomes i l’examen ginecològic, en què es pot observar un engrossiment de l’úter. De vegades cal efectuar algunes proves complementàries per a corroborar-la, com ara una ecografia o una laparoscòpia.

El tractament es basa en l’administració d’antibiòtics adequats contra els gèrmens causants de la infecció.