Mama supernumerària

Les mames supernumeràries o mames accessòries corresponen a la presència de mames, en general incompletes i en una localització diferent a l’habitual, en una dona que a més té dues mames normals.

Es tracta d’una anomalia relativament habitual que és deguda a una alteració del desenvolupament embrionari de les mames. Es presenta quan, en lloc de desenvolupar-se solament dues de les mamelles que constitueixen les crestes mamàries embrionàries, com s’esdevé habitualment, se’n desenvolupa també alguna més. En general, aquestes mamelles que persisteixen anormalment no s’arriben a desenvolupar del tot, solament es formen algunes parts de la mama. Per aquesta raó, les mames supernumeràries poden presentar un aspecte molt variable. En general es desenvolupa solament un mugró rudimentari que s’observa com una prominència pigmentada. Aquest mugró es pot trobar envoltat per una petita arèola i menys sovint s’hi troba, a sota, teixit glandular. També és habitual que només es presenti l’arèola, com una zona pigmentada de la pell. És característic que aquestes estructures s’engrosseixin durant l’embaràs, com ho fan les mames normals.

El nombre de mames supernumeràries pot ésser molt variable, però generalment són úniques. Es localitzen en la zona corresponent a la línia mamària, especialment per sota de la mama normal o en el buit axil·lar. Menys sovint es troben en d’altres localitzacions com l’abdomen, el dors, la cuixa o la vulva.

Les mames supernumeràries no causen cap complicació, de manera que en general no cal aplicar-hi tractament. Quan són grosses o causen alteracions estètiques es poden extirpar amb una intervenció quirúrgica.