Traumatisme mamari

Són anomenades traumatismes mamaris les lesions que afecten les mames degudes a un impacte extern o una compressió violenta de les seves estructures.

Els traumatismes mamaris poden ésser de diversos tipus, segons el mecanisme causal i la força de l’impacte.

Com en qualsevol zona del cos, les mames poden ésser afectades per contusions, és a dir, traumatismes sense esquinçament de la pell, o ferides, traumatismes amb esquinçament de la pell. Els símptomes i les complicacions que es poden presentar són els habituals en aquest tipus de traumatismes. Igualment, les mesures terapèutiques no difereixen de les que s’apliquen en d’altres zones del cos. Així, el dolor i la tumefacció causades per les contusions s’atenuen amb l’aplicació de fred i l’administració d’antiinflamatoris. Les ferides guareixen amb l’aplicació d’antisèptics, i quan són profundes se suturen. Per reduir el dolor i afavorir el guariment és beneficiosa la immobilització de la mama amb un embenatge o un sostenidor adequat.

En general, els traumatismes mamaris guareixen sense complicacions. Estranyament es presenta una complicació anomenada esteatonecrosi, que consisteix en la destrucció d’una part del teixit gras de la mama. Aquest teixit destruït forma una tumoració ben delimitada i de consistència dura, que pot ocasionar dolor poc intens. La grandària d’aquesta tumoració és molt variable, però en general és de 20 a 40 mm de diàmetre. A més, pot ocasionar una retracció de la pell pel fet que el teixit gras destruït se situa immediatament per sota de la pell. Aquestes manifestacions poden fer pensar erròniament en un tumor maligne, i de vegades cal efectuar diverses proves complementàries per a diagnosticar l’afecció. Tanmateix, però, el trastorn és del tot benigne, i no presenta cap relació amb el càncer de mama. Donat cas que la tumoració causi molèsties, de vegades s’indica una extirpació quirúrgica.