Bàlano-postitis

És anomenat bàlano-postitis un trastorn caracteritzat per la inflamació de la mucosa de l’extrem del penis o gland, i del caputxó de pell que el cobreix o prepuci.

Aquest trastorn pot presentar diversos orígens. En general, és degut a una infecció, habitualment transmesa per contacte sexual, com candidiasi, tricomoniasi o gonocòccia. Tanmateix, però, en molts casos no és possible d’identificar un microorganisme específic que hagi causat la inflamació, sinó que hi ha tan sols un nombre superior dels gèrmens que habitualment es troben en aquesta zona del cos. La bàlano-postitis pot ésser també una de les manifestacions de malalties cutànies no infeccioses —per exemple dermatitis seborreica, dermatitis de contacte, psoriasi o dermatitis atòpica—. D’altra banda, la bàlano-postitis es presenta especialment en els homes amb fimosi, pel fet que aquest trastorn pot dificultar la higiene del gland i afavoreix l’acumulació de secrecions, que tenen un efecte irritant i sobre les quals es desenvolupen els gèrmens amb facilitat.

Habitualment, la bàlano-postitis es desencadena per una relació sexual, ja que la fricció incrementa la irritació i, a través del contacte, es podrien transmetre els gèrmens causants. Els símptomes es presenten en general als dos o tres dies del contacte sexual, i consisteixen principalment en una sensació de cremor o dolor al gland i el prepuci. Habitualment la mucosa del gland es troba envermellida i tensa, i es presenta una secreció per sobre d’ella i especialment en el solc bàlano-prepucial. En alguns casos es poden formar petites erosions sobre el gland i el prepuci.

La diagnosi de la bàlano-postitis s’estableix pels símptomes descrits. Per a establir quin és el germen causant, s’efectuen cultius de les secrecions produïdes.

El tractament de la bàlano-postitis, en el cas que sigui deguda a una infecció causada per un microorganisme específic, consisteix en l’administració d’antibiòtics adequats per a combatre’l. En els altres casos s’efectuen rentatges del gland i el prepuci amb sèrum i s’hi poden aplicar pomades per tal d’atenuar la irritació. En general, la inflamació es resol al cap de pocs dies, sense complicacions. Si es presenta repetidament en un home que té fimosi, pot ésser útil d’efectuar una intervenció quirúrgica per a eliminar aquest trastorn.