Malaltia de Peyronie

La malaltia de Peyronie, o induració plàstica dels cossos cavernosos, és un trastorn caracteritzat per la formació d’una placa fibrosa al penis, causant d’una angulació del penis durant l’erecció que dificulta el coit o l’impossibilita.

Aquest trastorn es presenta a causa de la formació d’una placa fibrosa en una part dels cossos cavernosos d’origen desconegut. En general, es presenta entre 40 anys i 60. Es manifesta en el moment de l’erecció, en què origina una angulació del penis al costat del cos cavernós on s’ha format la placa fibrosa. Es pot produir a més dolor durant l’erecció, i en algun cas dificulta el coit o l’impossibilita. En la meitat dels casos, el trastorn es resol sense tractament entre els 6 mesos i els 18 després que s’ha presentat. Quan no es resol es poden assajar diversos mètodes terapèutics, com l’administració de diversos medicaments, aplicació de raigs làser o injecció de corticoides. Aquestes teràpies, però, poques vegades hi són eficaces. Quan aquests procediments fallen hom recorre a la cirurgia per a extirpar la placa fibrosa, que pot ésser substituïda per un empelt. Tot i això es poden mantenir trastorns de l’erecció, l’única possible solució dels quals és la col·locació d’una pròtesi de penis.