Fisiologia de l’aparell càrdio-vascular

L’aparell càrdio-vascular té com a funció fonamental procurar la circulació de la sang per tot l’organisme; per aquest motiu és també anomenat sistema circulatori. Quan circula per l’interior de l’aparell càrdio-vascular, la sang es proveeix d’oxigen als pulmons i de substàncies nutritives a l’aparell digestiu, que transporta a tots els teixits orgànics; alhora, també recull els productes de rebuig metabòlic dels teixits i els duu als òrgans responsables d’eliminar-los, i, a més, serveix de vehicle a una sèrie de substàncies, com per exemple les hormones, que es dirigeixen d’un sector de l’organisme a un altre.

Per tal d’assolir aquest objectiu, el cor funciona com una bomba: impulsa la sang cap a l’interior de l’arbre arterial perquè pugui atènyer els capil·lars i realitzar l’intercanvi metabòlic amb els teixits, i després torni a través del sistema venós per tal de recomençar el cicle ininterrompudament. En definitiva, la circulació sanguínia depèn fonamentalment dels moviments rítmics i coordinats de contracció i relaxació de les quatre cambres cardíaques, és a dir, de la funció de bomba impulsora que efectua el cor. Aquests moviments són possibles gràcies a les característiques del teixit miocàrdic i l’activitat elèctrica i metabòlica a què es troben sotmeses les cèl·lules que el componen.