Dermatitis de contacte

Definició

La dermatitis de contacte és una reacció inflamatòria que es produeix en la pell a causa del contacte amb unes substàncies determinades. La inflamació ocasiona un envermelliment de la zona afectada, sobre la qual es formen vesícules i crostes, i alhora es presenta una pruïja intensa.

La malaltia és també anomenada èczema de contacte. Hi ha molts especialistes que consideren que ambdós termes, dermatitis i èczema, són sinònims. Tanmateix, aquests últims temps hom dóna preferència al de dermatitis, perquè amb el mot èczema es fa referència també a d’altres malalties cutànies en...