Penelló

El penelló consisteix en una inflamació circumscrita de la pell localitzada habitualment als dits, que afecta persones que hi són predisposades quan s’exposen a un fred humit.

L’origen dels penellons no és ben conegut, però se sap que són deguts a una alteració del mecanisme de regulació dels vasos sanguinis. Normalment, quan la temperatura ambiental és molt baixa, els vasos sanguinis cutanis es contreuen per tal d’evitar la pèrdua de calor corporal a través de la pell. En canvi, quan la temperatura augmenta, els vasos sanguinis es tornen a dilatar. El penelló és degut al fet que la contracció dels vasos sanguinis que duen la sang a la pell, les arterioles, és menys intensa que la dels vasos que drenen la sang, les vènules. Quan les arterioles es contreuen menys que les vènules, arriba a la pell més sang de la que en surt. Quan no es pot evacuar tota la sang que ateny la pell, es generen acumulacions de líquids que provoquen la inflamació de les zones afectades.

Els penellons es presenten com una inflamació i un envermelliment d’una o diverses àrees circumscrites de la pell. Les lesions es formen al cap de poques hores i es mantenen una setmana o dues. De vegades, s’obren i formen úlceres que es poden infectar.

Els penellons es localitzen en àrees de la pell exposades al fred. Solen afectar el dors dels dits de la mà o el peu, i menys sovint les cames, el nas i les orelles. Es poden presentar en qualsevol edat, però són especialment freqüents en els infants.

Les lesions solen guarir sense necessitat de tractament. No s’ha pogut demostrar que hi hagi cap medicament eficaç per a tractar-los. Es important d’observar una higiene rigorosa de les zones afectades per evitar-ne la infecció. Les persones que hi són predisposades, de vegades poden evitar-ne l’aparició irradiant la pell amb raigs ultraviolats abans de l’hivern.

Per tal de prevenir-ne l’aparició, és fonamental de mantenir ben abrigat tot el cos quan fa fred, especialment les mans i els peus. Cal evitar la compressió de la pell amb les gomes dels mitjons o altres peces de roba, que podrien dificultar la circulació sanguínia.