Hirsutisme

L’hirsutisme és un trastorn que pot afectar persones de sexe femení caracteritzat per un creixement excessiu de pèl en les àrees en què habitualment la dona no en té. Així, es manifesta pel desenvolupament de pèl en àrees de la pell típicament piloses en els homes, com ara el pit, la cara o la línia que va del llombrígol al pubis.

Aquest trastorn és degut a una estimulació excessiva dels fol·licles pilosos que genera el desenvolupament del pèl. Aquest estímul exagerat sol ésser conseqüència d’uns nivells alts d’andrògens, les hormones sexuals masculines, que en les dones elaboren en poca quantitat les glàndules suprarenals. L’origen pot ésser degut a l’administració de medicaments que continguin andrògens o d’altres fàrmacs d’efectes semblants. Igualment, poden ocasionar un desenvolupament pilós superior a l’habitual algunes malalties que provoquen alteracions hormonals, com ara afeccions de les glàndules suprarenals, la glàndula hipòfisi o els ovaris.

Sovint, hom no en pot determinar el factor causant. En aquests casos se suposa que l’hirsutisme és degut a una predisposició hereditària per la qual els fol·licles pilosos reaccionen desmesuradament als estímuls androgènics normals. De fet, no hi ha un límit clar entre el desenvolupament normal de pèl i l’hirsutisme, i sovint la delimitació d’aquest trastorn depèn sobretot de factors culturals.

Quan se n’identifica una causa determinada, el tractament consisteix a solucionar la malaltia causant o suprimir el medicament que n’és responsable. En els altres casos, només hi ha la possibilitat d’eliminar el pèl directament. L’únic tractament que l’elimina de manera definitiva és la destrucció dels fol·licles pilosos amb la depilació elèctrica. Aquest mètode és emprat solament per tractar zones limitades, perquè els fol·licles s’han d’eliminar un per un. Quan la zona és molt extensa, només es poden emprar mètodes depilatoris temporals, que no destrueixen els fol·licles pilosos, com ara la depilació amb cera o l’afaitament.