Ungla encarnada

L’ungla encarnada consisteix en la penetració d’una vora de l’ungla o totes dues en la pell de la vora un-guial, de manera que n’és facilitada la inflamació. Aquest trastorn és molt freqüent, i generalment afecta el dit gros del peu. La penetració de l’ungla sol ésser deguda a la compressió del dit efectuada per un calçat inadequat. Igualment, és afavorida per l’hàbit de tallar-se les ungles de manera incorrecta, en forma de semicercle.

L’ungla encarnada sol ésser dolorosa. La penetració de l’ungla provoca una ferida en la pell, que s’infecta fàcilment i genera inflamació i, de vegades, supuració. Al cap d’un cert temps, a causa de la irritació i la infecció, es produeix l’engruiximent de la pell, que creix per sobre l’ungla.

En les primeres fases, l’ungla encarnada pot ésser tractada amb l’administració de medicaments antiinflamatoris i antisèptics, com el violeta de genciana. Quan es presenta la infecció cal, habitualment, administrar antibiòtics. La pell engruixida es pot eliminar amb l’aplicació de nitrat de plata, que la cauteritza. De vegades, aquestes mesures no són eficaces, i és possible que calgui l’extirpació quirúrgica total o parcial de l’ungla.

Per a prevenir la formació d’una ungla encarnada, cal emprar sabates amples, que no comprimeixin els dits, i tallar les ungles seguint una línia recta, no en semicercle.