Ungla encarnada

L’ungla encarnada consisteix en la penetració d’una vora de l’ungla o totes dues en la pell de la vora un-guial, de manera que n’és facilitada la inflamació. Aquest trastorn és molt freqüent, i generalment afecta el dit gros del peu. La penetració de l’ungla sol ésser deguda a la compressió del dit efectuada per un calçat inadequat. Igualment, és afavorida per l’hàbit de tallar-se les ungles de manera incorrecta, en forma de semicercle.

L’ungla encarnada sol ésser dolorosa. La penetració de l’ungla provoca una ferida en la pell, que s’infecta fàcilment i genera inflamació i, de vegades...