Queloide

El queloide és una tumoració persistent, de consistència dura, color vermellós i superfície llisa, que sol provocar coïssor i, de vegades, dolor. Es localitza sobretot al pit, l’esquena o les espatlles.

La tumoració es compon d’un teixit molt ric en fibres, com el que forma part de les cicatrius. L’origen és desconegut. Es pot presentar després del guariment d’un traumatisme a la pell, sobretot una cremada, o una alteració cutània, com ara les lesions inflamatòries de l’acne. Quan el queloide apareix en zones anteriorment lesionades, hom considera que és degut a un trastorn del procés de cicatrització. En d’altres casos, es presenta sense que hi hagi hagut una lesió prèvia.

El queloide no pot ésser eliminat amb la simple extirpació quirúrgica, perquè es torna a reproduir quan la incisió guareix. De vegades, hom en pot impedir la reaparició infiltrant corticoides al voltant de la incisió quirúrgica. També es poden eliminar amb la crioteràpia, és a dir, aplicant-hi substàncies, com el nitrogen líquid, que provoquen la destrucció localitzada del teixit per congelació. En d’altres casos, disminueixen quan s’hi injecten corticoides. Si les lesions no responen positivament amb aquestes mesures, s’hi pot aplicar radioteràpia.