Proves diagnòstiques de les malalties de la pell, cabell i ungles

La majoria de les malalties cutànies són diagnosticades a través de l’examen físic i l’interrogatori. De vegades, però, cal efectuar proves complementàries que n’estableixin la causa o en confirmin definitivament la diagnosi. Les proves que hom utilitza més sovint són la prova del pegat, la biòpsia de pell i l’examen amb la llum de Wood.