El que cal saber de càncer d’úter

 • El càncer o tumor maligne d’úter és una malaltia caracteritzada pel desenvolupament en l’úter d’una massa de teixit anòmal que s’infiltra pel teixits veïns i que, si no és diagnosticat i tractat precoçment, s’estén a d’altres òrgans i origina complicacions mortals.
 • El càncer de coll uterí es pot presentar en qualsevol dona, però afecta més les que han tingut diversos fills que no pas les que no n’han tingut cap, és especialment freqüent en dones que mantenen una vida sexual molt activa, sobretot quan tenen diverses parelles, i gairebé inexistent entre les dones que no han mantingut mai relacions sexuals.
 • Les malalties de transmissió sexual han d’ésser tractades sempre per un metge i és molt important de comprovar l’eliminació total dels gèrmens, perquè les infeccions genitals cròniques, que sovint no ocasionen símptomes, afavoreixen el desenvolupament del càncer d’úter.
 • Els medicaments que contenen estrògens, que poden estar indicats de vegades en la menopausa, només es poden prendre amb un control mèdic estricte, perquè si són administrats de manera indiscriminada es podria afavorir l’aparició d’un càncer de cos uterí, el desenvolupament del qual és influït per l’acció de les hormones estrogèniques.
 • Les dones en la família de les quals hi ha hagut càncer d’úter han de practicar amb especial regularitat les revisions ginecològiques preventives, perquè es troben més predisposades a patir d’aquesta malaltia.
 • El càncer de colí uterí pot ésser guarit completament sense deixar seqüeles ni impedir embarassos posteriors, si es diagnostica i s’extirpa quan encara és un càncer intraepitelial, és a dir, un càncer localitzat que no s’ha infiltrat encara pels teixits veïns.
 • Per bé que el càncer de coll uterí es presenta generalment entre 35 anys i 55, les lesions pre-canceroses a partir de les quals es desenvolupa es comencen a formar entre 20 anys i 30, i es converteixen ja en càncer in situ, és a dir en tumor amb el grau superior d’atípia cel·lular, entre 30 anys i 40.
 • El càncer de cos uterí es presenta especialment a partir de cinquanta anys, i constitueix una manifestació suggeridora d’aquesta possibilitat l’aparició d’hemorràgies vaginals quan ja no es presenta la menstruació regularment.
 • Com que encara no es coneixen tècniques que impedeixin la transformació maligna de les cèl·lules de l’úter, l’única mesura eficaç per a evitar el desenvolupament d’un càncer genital femení és efectuar anualment una revisió ginecològica, per tal que si se’n detecta una lesió es pugui guarir abans no s’hagi desenvolupat la malaltia.
 • El test de Papanicolau o citologia periòdica és una prova que forma part de la revisió ginecològica preventiva, que consisteix a prendre, mitjançant un raspat suau de la mucosa, una mostra superficial del coll uterí i tenyir-la amb un mètode que permet de distingir clarament les cèl·lules normals de les canceroses. Tanmateix, però, és habitual que de vegades calgui repetir-lo perquè es poden detectar també d’altres anormalitats, per exemple causades per una inflamació local, que no assenyalen l’existència d’un càncer però que aconsellen d’efectuar la prova novament.
 • Totes les dones s’han de sotmetre periòdicament a les revisions ginecològiques preventives, des que inicien les activitats sexuals o des de 30 anys d’edat, durant tota la vida, ja que el càncer de coll uterí es comença a formar en la joventut i el càncer de cos uterí es presenta passada la menopausa.
 • Les neoplàsies intraepitelials —incloent el càncer in situ— se solen solucionar amb l’aplicació del raig làser, un mètode de tractament que es pot realitzar de manera ambulatòria amb anestèsia local, i que permet destruir les lesiones amb molta precisió. Si aquest mètode no es pot utilitzar, hi ha la possibilitat de practicar una conització, un mètode quirúrgic que consisteix en l’extracció d’un tros de coll uterí en forma de con, en el gruix del qual hi ha el teixit tumoral, i que no altera el posterior funcionament de l’úter.
 • Si una dona presenta repetidament hemorràgies vaginals fora de la menstruació, un fluix sanguinolent o regles més abundants del que és habitual, cal que consulti el ginecòleg, perquè aquests trastorns podrien ésser deguts a un càncer d’úter.
 • El càncer d’úter pot ésser guarit fins i tot quan ja ha envaït els teixits veïns i origina símptomes, per bé que en aquest sentit de vegades cal l’extirpació quirúrgica de tots els òrgans genitals interns i l’ajut d’altres mètodes terapèutics, com la radioteràpia o aplicació de radiacions ionitzants, i la quimioteràpia o administració de medicaments anticancerosos.