El que cal saber de la criptorquídia

  • La criptorquídia és un trastorn relativament freqüent, caracteritzat per la localització d’un o ambdós testicles fora de l’escrot, a causa d’una alteració del desenvolupament fetal.
  • En molts casos, l’absència del testicle a l’escrot no és deguda a una veritable criptorquídia, sinó a un criptorquidisme fisiològic o testicle en ascensor, caracteritzat per l’ascens ocasional del testicle per una contracció involuntària del múscul cremàster de l’escrot El criptorquidisme fisiològic no precisa tractament perquè es resol amb l’edat, sense deixar seqüeles.
  • La palpació dels testicles en un infant petit pot constituir una maniobra difícil, de manera que en cas de qualsevol dubte sobre si un infant té els testicles a l’escrot, cal consultar el metge.
  • En la majoria dels casos de criptorquídia, el testicle és a la zona de l’engonal i es pot palpar, però de vegades es pot trobar en altres zones, fins i tot a l’interior de l’abdomen, on no pot ésser palpat.
  • La criptorquídia constitueix un trastorn relativament freqüent en el moment del naixement, però en la majoria dels casos es resol sense que calgui efectuar cap tractament abans del primer any de vida.
  • Els infants prematurs presenten criptorquídia molt més sovint que els altres, ja que no han madurat del tot al moment que neixen.
  • Si bé la criptorquídia no ocasiona altres manifestacions que la mateixa absència dels testicles a l’escrot, si es manté després dels dos anys d’edat cal efectuar-hi un tractament, perquè a partir d’aquesta edat el testicle es desenvolupa i funciona malament fora de l’escrot, i es poden produir lesions irreversibles, com ara l’atròfia de l’òrgan, que afecten la fertilitat.
  • En alguns casos la criptorquídia és deguda a una manca d’estimulació hormonal durant el desenvolupament fetal, i es pot solucionar amb l’administració d’hormones, que cal efectuar seguint un control mèdic estricte per evitar possibles complicacions. Quan la criptorquídia no se soluciona amb el tractament hormonal, hom efectua una intervenció quirúrgica per tal de situar els testicles a l’escrot.
  • L’operació efectuada per a solucionar la criptorquídia és relativament senzilla i només requereix uns dies de període postoperatori al centre hospitalari. Després, l’infant es pot reincorporar a la seva activitat habitual i només cal que eviti els esforços físics durant unes dues setmanes.
  • Si la criptorquídia es diagnostica tardanament, després dels deu anys d’edat, pot caldre efectuar una intervenció per a extirpar el testicle, perquè la permanència del testicle fora de l’escrot durant tant de temps pot originar una reproducció anòmala de cèl·lules que arribi a ocasionar el desenvolupament d’un càncer.