El que cal saber de la fimosi

  • La fimosi constitueix una estretor de l’obertura del prepuci —la pell que cobreix l’extrem del penis—, la qual cosa n’impedeix totalment o parcialment la retracció per a deixar el gland al descobert.
  • L’estretor de l’obertura prepucial és present en general des del naixement, per bé que no constitueix un veritable trastorn. Solament en una mínima part dels infants nounats el prepuci es pot retreure sobre el gland. En la majoria dels casos, es resol progressivament amb l’edat i no origina complicacions.
  • Per tal d’afavorir la dilatació de l’orifici del prepuci i la separació del gland, és útil...