El que cal saber de la salpingitis

  • La salpingitis és un trastorn caracteritzat per la inflamació de la trompa uterina, causat generalment per una infecció bacteriana. La salpingitis sol ésser el trastorn principal de la malaltia pèlvica inflamatòria o annexitis, alteració caracteritzada per una inflamació de diversos òrgans genitals femenins situats a l’interior de la pelvis, com les trompes uterines, l’úter i els ovaris.
  • La majoria de les salpingitis són degudes a infeccions transmeses per contacte sexual, especialment pels microorganismes causants de la gonocòccia.
  • Les salpingitis són més freqüents en les dones que utilitzen dispositius intrauterins que en les que utilitzen d’altres mètodes per a evitar l’embaràs. Així, si una dona portadora de DIU nota algun trastorn en la zona genital, per exemple dolor a la regió inferior de l’abdomen, encara que no sigui gaire intens, cal que consulti el ginecòleg.
  • Les infeccions de vulva i de vagina han d’ésser tractades adequadament, sota control mèdic, per a evitar que la infecció pugi i origini una salpingitis.
  • Cal adreçar-se ràpidament al ginecòleg si es presenta dolor a la part baixa de l’abdomen, fluix vaginal, febre escassa i mal estat general, perquè aquests són els símptomes principals de les salpingitis, que han d’ésser diagnosticades i tractades precoçment.
  • Si no és diagnosticada i tractada a temps, la salpingitis pot ocasionar lesions en les trompes i l’úter, com ara la destrucció de la mucosa, capaces d’originar esterilitat.