El que cal saber del tumor benigne d’úter

 • És anomenada tumor benigne d’úter la formació d’una massa cel·lular anòmala en algun punt de l’òrgan que, si bé es manté separada dels teixits propers, pot comprimir les estructures adjacents i alterar-ne la funció.
 • Els pòlips de coll uterí són tumors benignes molt comuns que formen una excrescència sobre la mucosa cervical que generalment entra, per l’orifici cervical extern, a la cavitat vaginal
 • Els pòlips endometrials són tumors que formen una excrescència sobre la paret interna del cos de l’úter i es componen totalment o parcialment de teixits semblants al que cobreix l’interior de l’úter.
 • Per bé que no es coneix la causa de la formació de pòlips uterins s’ha comprovat que es presenten especialment en les dones amb més d’un fill i són molt estranys en dones que no n’han tingut
 • Els papil·lomes són petites proliferacions de la mucosa uterina, semblants a berrugues, que es localitzen generalment a l’entrada del conducte del coll uterí. La causa més freqüent de la formació de papil·lomes és una infecció vírica transmesa per contacte sexual.
 • El mioma uterí, també anomenat liomioma o fibromioma, és el tumor benigne de cos d’úter més freqüent, i es compon fonamentalment de fibres musculars, com les de la capa muscular de l’úter.
 • Encara que la grandària del mioma pot ésser molt variable, no és estrany que atenyi grans dimensions i ocupi una gran part de la cavitat abdominal.
 • No es coneix la causa del desenvolupament dels miomes, però s’ha comprovat que són especialment freqüents en les dones sense fills, en familiars de dones que tenen el mateix trastorn i en les que pateixen trastorns que causen alteracions hormonals.
 • Si una dona presenta hemorràgies vaginals fora de la menstruació, tant si es manifesten espontàniament com si són desencadenades pel coit, o si experimenta un augment de la regla, cal que consulti el ginecòleg, perquè aquests trastorns podrien ésser deguts a un tumor uterí.
 • Els tumors uterins d’una grandària considerable, que generalment són miomes, poden causar distensió de l’abdomen i alteracions urinàries.
 • En general, els tumors uterins se solen extirpar encara que no ocasionin trastorns per tal de poder-los examinar al laboratori i comprovar que no continguin cèl·lules canceroses.