El que cal saber del tumor de pròstata

 • És anomenat tumor de pròstata el desenvolupament d’una massa de teixit sense funció en el gruix de la glàndula, que en créixer arriba a comprimir la uretra que transcorre per l’interior de la pròstata i n’altera l’evacuació de l’orina.
 • El tipus de tumor de pròstata més habitual és la hipertròfia benigna de pròstata, o adenoma de pròstata, que consisteix en un desenvolupament excessiu d’algunes de les estructures normals d’aquesta glàndula.
 • La hipertròfia benigna de pròstata és un procés gairebé normal que presenten tots els homes a partir dels 50 anys, per bé que només en el 10% o el 20% dels casos origina trastorns.
 • El càncer de pròstata és un tipus de tumor caracteritzat per la formació de nòduls constituïts per cèl·lules canceroses que, sense un tractament precoç, s’infiltren per les estructures adjacents, es disseminen a altres òrgans del cos i poden causar complicacions mortals.
 • El càncer de pròstata és un dels més freqüents en els homes de més de seixanta anys, però és un dels que té millor pronòstic si es diagnostica i tracta precoçment.
 • Com que el càncer de pròstata creix lentament i es desenvolupa durant molts anys sense provocar símptomes, convé que tots els homes de més de 40 anys se sotmetin anualment a una revisió urològica durant la qual s’efectua un tacte rectal. Fins i tot, en alguns casos, en aquestes revisions rutinàries s’inclou una ecografia i, de vegades, una biòpsia.
 • El tacte rectal és un mètode d’exploració absolutament innocu, que no és dolorós ni provoca complicacions i és el sistema més fàcil de detectar un tumor de pròstata, fins i tot abans que origini símptomes.
 • 5/ un home observa que en la micció el doll d’orina perd força i acaba en forma de goteig, ha de consultar el metge perquè aquest pot ésser el primer símptoma d’una hipertròfia benigna de pròstata, que és preferible de diagnosticar i tractar de seguida per a evitar que es produeixin complicacions a l’aparell urinari.
 • És freqüent que les persones amb hipertròfia prostàtica presentin en algun moment pèrdues de sang amb l’orina, degudes a l’esqueixament de petites venes que no han d’amoïnar, ja que no signifiquen un empitjorament de la malaltia, però que posen de manifest la necessitat d’aplicar-hi un tractament.
 • Els tumors de pròstata poden causar en qualsevol moment i de manera imprevisible una obstrucció total de la uretra que impossibilita l’evacuació de l’orina continguda en la bufeta, la qual cosa s’anomena retenció urinària aguda.
 • Si es presenta una retenció urinària aguda cal adreçar-se a un servei d’urgències per tal que buidin la bufeta amb un sondatge urinari, ja que l’acumulació d’orina mantinguda durant moltes hores pot arribar a afectar els ronyons.
 • Qualsevol persona afectada per la hipertròfia benigna ha de tenir en compte que el tractament precoç de l’alteració n’elimina tots els símptomes i n’evita completament les complicacions, però si no es tracta poden desenvolupar-se complicacions irreversibles. Per tant, és molt aconsellable de procedir a tractar-lo sense esperar que les molèsties siguin realment importants.
 • El tractament precoç del càncer de pròstata, abans que s’hagi estès, pot aconseguir de guarir completament la malaltia.
 • L’activitat sexual no té per què modificar-se després d’una operació de pròstata, ja que aquesta glàndula no intervé en el procés d’erecció ni en la resposta sexual.
 • L’extirpació d’un adenoma o de tota la pròstata sol alterar la sortida del semen durant l’ejaculació, que en aquest cas en lloc d’ésser emès a l’exterior s’orienta en sentit contrari i arriba fins a la bufeta urinària. Tanmateix, però, si es vol tenir fills, es pot recollir el semen barrejat amb l’orina i efectuar una inseminació artificial.
 • L’únic mètode de guariment de la hipertròfia benigna de pròstata és l’extirpació quirúrgica de l’adenoma, però en el cas que les molèsties siguin lleus la intervenció es pot endarrerir un temps amb l’administració de medicaments que minven els símptomes o adoptant mesures higièniques que eviten la congestió de la pròstata.
 • Algunes mesures eficaces per a reduir la congestió de la pròstata són: efectuar miccions sovint, mantenir una activitat sexual regular, evitar d’exposar-se al fred sobtadament o sense abrigar-se, no romandre asseguts moltes hores seguides, tractar les hemorroides i evitar els excessos d’alcohol, els àpats abundants i el restrenyiment.