El que cal saber del tumor de testicle

 • És anomenat tumor de testicle el desenvolupament anòmal d’un conjunt de cèl·lules procedents de les estructures testiculars que es reprodueixen més activament del que és normal i formen una massa o tumor.
 • En molts casos; els tumors de testicle són cancerosos i s’infiltren per les estructures adjacents, es disseminen per altres òrgans del cos i arriben a causar complicacions mortals si no són tractats a temps.
 • Cal consultar el metge si els testicles d’un infant no es troben a l’escrot, perquè es podria tractar d’un cas de criptorquídia, un trastorn que predisposa el desenvolupament de tumors testiculars si no és tractat adequadament.
 • Per bé que els tumors testiculars es diagnostiquen de vegades en efectuar un examen mèdic després d’un traumatisme, no hi ha cap prova que els traumatismes predisposin el desenvolupament de tumors.
 • Els tumors de testicle són el tipus de tumor més freqüent en els homes joves, sobretot entre 20 anys i 35, i representen una de les principals causes de mort per càncer en aquesta edat.
 • Cal consultar el metge si es produeix un engrossiment del testicle, encara que sigui poc important, o si es presenta sensació de pesantor en un testicle, perquè aquests són els símptomes principals dels tumors testiculars.
 • L’engrossiment d’una meitat de l’escrot pot ésser deguda a d’altres trastorns, a més dels tumors testiculars, però en qualsevol cas cal diagnosticar-ne la causa de seguida que sigui possible per tal d’establir-hi un tractament adequat.
 • Si els tumors testiculars són diagnosticats quan encara estan escassament desenvolupats i no s’han estès, poden guarir en la majoria dels casos, però la possibilitat de guariment es redueix molt si ja s’han disseminat a d’altres òrgans.
 • Els tumors testiculars poden causar molèsties a l’abdomen i la zona lumbar pel fet que s’estenen als ganglis limfàtics que hi ha en la profunditat de la cavitat abdominal.
 • Sempre que es presenta un tumor testicular s’efectua una intervenció quirúrgica d’extirpació del testicle, per via inguinal, per a evitar la propagació a l’escrot.
 • En alguns casos, després d’extirpar el tumor i després que ja se n’ha determinat el tipus, cal efectuar una segona intervenció per a extirpar els ganglis limfàtics de la zona.
 • Cal tenir en compte que la fertilitat es manté, encara que calgui extirpar un testicle a causa d’un tumor, si l’altre testicle està sa, ja que n’hi ha prou amb els espermatozoides elaborats per un sol testicle. Tampoc no es plantejaran trastorns de privació hormonal perquè la massa testicular restant és capaç d’elaborar nivells adequats d’hormones.
 • Algunes varietats de tumors testiculars, els seminomes, són uns dels tipus de tumors en què és més eficaç la radioteràpia per a eliminar del tot les cèl·lules canceroses que no hagin pogut ésser extirpades. També la quimioteràpia és molt important en el tractament d’aquests tumors.