El que cal saber de les pigues i el nevus

  • El nevus és un increment localitzat de pigmentació cutània deguda a una acumulació de melanòcits o nevòcits.
  • Gairebé totes les persones en presenten, sobretot lentígens o pigues.
  • Segons els estudis efectuats en aquest sentit, hom calcula què tothom té entre 10 i 15 pigues, bé que pot ésser difícil de comprovar-ho perquè les coloracions i les formes són variades i, en general, només criden l’atenció les que es troben en les zones més visibles del cos. Els nevus es poden presentar des del naixement, però són més freqüents durant la infantesa i l’adolescència. En general, es mantenen iguals durant tota la vida, però sovint la grandària es redueix i la coloració s’atenua amb el pas del temps, i n’hi ha que desapareixen del tot cap a la tercera edat.
  • Hi ha la possibilitat que un nevus es transformi en un càncer de pell, però no és gaire habitual. De totes maneres, cal adreçar-se al metge sempre que hom observi un canvi de grandària o de coloració del nevus, o bé si s’ulcera, sagna o és dolorós. És possible que calgui extirpar-lo o efectuar-ne una biòpsia que en confirmi la benignitat.
  • L’aparició d’un nevus en l’edat adulta és poc habitual, i per això cal que el metge el diagnostiqui. Cal tenir en compte, però, que és freqüent que en surti algun, del tot benigne, durant l’embaràs.