El que cal saber de l’herpes zòster

  • L’herpes zòster o zona és una infecció vírica que ocasiona una erupció de vesícules en una banda de pell delimitada, generalment el tòrax. Aquesta alteració causa dolor, de vegades molt intens.
  • L’herpes zòster és degut al virus varicel·la-zòster o Herpesvirus varicellae. Es presenta en persones que han patit prèviament la varicel·la, en general durant la infantesa. No se sap per què, després de molts anys de mantenir-se en un estat latent, el virus es reactiva. Hom ha observat, però, que molt sovint coincideix amb malalties que afecten el sistema immunitari, o amb un tractament efectuat amb medicaments que el deprimeixen.
  • Els familiars del malalt han de tenir en compte que el dolor pot ésser molt intens i que s’intensifica pel més petit contacte o moviment, encara que les lesions cutànies siguin molt reduïdes.
  • De vegades, el dolor persisteix fins i tot quan les lesions cutànies ja han guarit. Al cap d’uns mesos, generalment, desapareix.
  • En general, l’herpes zòster guareix sense deixar cap seqüela. Però quan afecta l’ull o l’orella, és possible que origini respectivament cicatrius cornials que alterin la visió o una sordesa parcial o total que no sempre és possible de recuperar.