Artritis crònica juvenil

La denominació artritis crònica juvenil inclou un grup d’afeccions inflamatòries articulars que afecten persones menors de setze anys durant un període de temps superior als tres mesos. D’aquesta alteració, se’n diferencien tres tipus, segons la forma d’inici que presenten. Es considera sistèmica quan provoca símptomes generals i afecta especialment les articulacions, poliarticular quan es presenten manifestacions en més de quatre articulacions, i oligoarticular quan l’afecció altera quatre articulacions o menys.

Aquesta malaltia és poc freqüent i de causa desconeguda. Se suposa que hi deu...