El que cal saber de la tenonitis i tenosinovitis

  • La tenonitis és la inflamació d’un tendó i la tenosinovitis consisteix en la inflamació de la beina que l’envolta. Aquests trastorns, molt freqüents, en general són deguts a la realització de moviments sobtats, intensos, repetits i poc habituals. Es manifesten per l’aparició de dolor en intentar d’efectuar el mateix tipus de moviment que va provocar el trastorn.
  • El tractament de la tenonitis i la tenosinovitis consisteix a mantenir en repòs la zona afectada durant algunes setmanes, de manera que de vegades cal immobilitzar l’àrea amb diversos tipus d’embenats o fèrules ortopèdiques, segons les necessitats del cas contret. En pocs casos, l’alteració no remet amb aquestes mesures i cal practicar una intervenció quirúrgica que descomprimeixi el tendó.