Artrosi

Definició

L’artrosi és una malaltia crònica de les articulacions caracteritzada per la degeneració progressiva del cartílag articular. A diferència d’altres afeccions articulars, aquesta no presenta alteracions inflamatòries.

El cartílag articular és un teixit elàstic i resistent, d’uns 2 mm de gruix, que cobreix els extrems ossis que integren l’articulació. La funció del cartílag articular és de protegir aquests extrems ossis del desgast que comporta el fregament degut als moviments. Així, esmorteeix, transmet i distribueix les forces que graviten sobre l’articulació. En l’artrosi, el...