Fractura òssia

Definició

La fractura òssia consisteix en el trencament, total o parcial, d’un os o més.

Causes

L’os és una estructura sòlida, apta per al sosteniment i la protecció de l’organisme, que té també un cert grau de flexibilitat. Això li permet de resistir l’acció contínua dels músculs que es contreuen per moure’l. La fractura es produeix quan la resistència de l’os és menor que la força a què es veu sotmès, com és el cas d’alguns traumatismes o cops importants, o quan per raons diverses l’os ha perdut la resistència i la flexibilitat habituals, de manera que esdevé més fràgil.

La causa...