Símptomes i signes patològics de l’aparell locomotor

Les afeccions de l’aparell locomotor es poden manifestar de diverses maneres. Així, es poden presentar sensacions subjectives o símptomes, d’entre els quals el més habitual és el dolor. Igualment, es poden manifestar alteracions objectives o signes, dels quals cal destacar la inflamació, les deformacions òssies i articulars, els sorolls articulars, les alteracions de la mobilitat de l’articulació, la tumefacció òssia i les fractures òssies patològiques. La forma i el moment d’aparició, i la intensitat i la durada d’aquests símptomes i signes són molt variables segons l’afecció de què es tracta...