Coïssor

La coïssor, la cremor o la picor és una sensació desagradable que indueix la persona que n’és afectada a gratar-se. És un símptoma molt habitual en les malalties cutànies, tot i que es presenta també en d’altres malalties generals.

El mecanisme que genera la coïssor no és conegut exactament. Hom no ha trobat en la pell receptors nerviosos específics per a la coïssor, com n’hi ha per al tacte, el fred, l’escalfor o el dolor. Pel que sembla, la sensació de coïssor prové dels receptors del dolor que es localitzen més superficialment. Si es té en compte que la coïssor i el dolor són detectats...