El que cal saber dels tumors benignes d’os

  • Els tumors benignes d’os són conjunts de cèl·lules derivades dels diversos teixits que conformen l’os, que es reprodueixen a un ritme més accelerat del que és habitual, tot mantenint-se ben separats del teixit sa que els envolta.
  • Si un quant temps després d’haver patit un traumatisme la zona afectada comença a fer mal, o bé s’hi forma un engrossiment, cal consultar el metge, perquè hi ha la possibilitat que s’hagi format un tumor benigne.
  • Qualsevol engrossiment en la superfície d’un os ha d’ésser motiu de consulta, encara que no provoqui cap altra molèstia, ja que es pot tractar d’un tumor benigne que hagi d’ésser extirpat.
  • En general, el tractament del tumor benigne de l’os consisteix en l’extirpació. Cal tenir en compte que, encara que el tumor no provoqui probablement més problemes, sempre és possible que per la seva localització afecti estructures nervioses o articulars veïnes, o que es torni maligne amb el pas del temps.
  • El fet que es procedeixi a fer un examen exhaustiu del tumor benigne no ha d’ésser motiu de preocupació, ja que cal assegurar-ne la conformació i diferenciar-lo de tumors malignes que poden causar el mateix tipus de simptomàtologia.
  • Els tumors benignes extirpats no es tornen a reproduir, de manera que es consideren guarits definitivament.