Ceratinització

La ceratinització és el procés de transformació que experimenten les cèl·lules de l’epidermis en el recorregut que fan des de la capa basal fins a la superfície. En aquest procés les estructures cel·lulars esdevenen ceratina, una massa de material resistent, constituïda fonamentalment per proteïnes fibroses, restes de membranes cel·lulars i d’altres substàncies. La ceratina es caracteritza perquè és molt resistent a les transformacions químiques, és impermeable a l’aigua i suporta l’acció de substàncies àcides i alcalines sense que la destrueixin.

La formació de ceratina s’inicia en la capa...