La pell com a barrera

La pell actua com a barrera protectora que impedeix el pas de gèrmens i de substàncies químiques. La funció de barrera és duta a terme en la capa de secrecions que cobreix la superfície cutània i en els diversos estrats de la pell.

La superfície de l’epidermis és coberta per l’anomenat mantell àcido-gras, constituït per les secrecions provinents de les glàndules sebàcies i sudorípares, i per les restes cel·lulars despreses de la capa còrnia de l'epidermis. El mantell àcido-gras impedeix el pas de l'aigua, perquè aquest líquid no es dissol en els greixos i, per tant, no el pot travessar. D...