Secreció de suor

La suor és un líquid clar, de gust salat, secretat per les glàndules sudorípares. És elaborada en les cèl·lules del glomèrul secretor de les glàndules sudorípares i travessa el conducte excretor fins que ateny la superfície de la pell. A mesura que la secreció passa pel conducte de la glàndula, hi ha substàncies que poden ésser reabsorbides d’acord amb les necessitats de l’organisme. Així, la composició de la suor es pot modificar segons les necessitats de cada circumstància. La secreció drenada a l’exterior conté fonamentalment aigua, en la qual hi ha dissolts lactats, clorur sòdic i amoníac...