Secreció sebàcia

El sèu és una barreja complexa de substàncies grasses secretades per les glàndules sebàcies. La secreció sebàcia es compon de les substàncies que formen les mateixes cèl·lules glandulars, que es desintegren després d’un temps d’evolució. Així, a mesura que les cèl·lules dels alvèols de la glàndula es reprodueixen, es van desplaçant cap al conducte excretor, alhora que sintetitzen greixos. Quan atenyen la zona central, aquestes cèl·lules degeneren, moren i s’acumulen al conducte excretor.

La composició del sèu elaborat per la glàndula és modificada en travessar el conducte excretor i el fol...