Derma

El derma és la capa de la pell que és per sota l’epidermis, i en depenen sobretot la resistència i la flexibilitat de la pell. També al derma, s’hi localitzen els annexos cutanis, els vasos sanguinis i les fibres nervioses.

L’epidermis i el derma es mantenen units per la membrana basal, una capa de proteïnes i d’altres substàncies químiques secretades en part per les cèl·lules de l’epidermis. La unió entre epidermis i derma presenta nombroses irregularitats. Així, el derma forma prominències còniques que s’introdueixen en l’epidermis, anomenades papil·les dèrmiques. Alhora, hi ha...