Glàndules sudorípares

Hom diferencia dos tipus de glàndules sudorípares: les ecrines, que evacuen les secrecions directament a l’exterior de la pell, i les apocrines, que ho fan als fol·licles pilosos. Les glàndules sudorípares ecrines es distribueixen gairebé per tota la superfície del cos, en una quantitat variable segons les zones. Les glàndules sudorípares apocrines es localitzen a les aixelles, l’aurèola mamària, l’engonal i els genitals.

Carles Salom

Les glàndules sudorípares són uns annexos cutanis especialitzats en la secreció de suor, un líquid clar que es compon d’aigua, sals i diversos elements químics. Les glàndules sudorípares es distribueixen per tota la pell i són especialment nombroses als palmells i les plantes dels peus. Segons la zona del cos, n’hi poden haver de 120 a 620 per cm2. Hom diferencia dos tipus de glàndules sudorípares: les ecrines i les apocrines.

Les glàndules sudorípares ecrines tenen una part secretòria, on és elaborada la suor, i un conducte que drena les secrecions a l’exterior de la pell. La part...