Epidermis

L’epidermis és la capa més superficial o externa de la pell. És formada per teixit epitelial, constituït exclusivament per cèl·lules íntimament adherides entre si. A diferència del que s’esdevé en altres teixits orgànics, l’epitelial no conté cap tipus de substància que uneixi les cèl·lules ni té tampoc vasos sanguinis. El teixit epitelial epidèrmic és format per quatre capes de cèl·lules, bé que en algunes zones hom en diferencia cinc. Cadascuna d’aquestes capes presenta característiques especials.

La capa cel·lular més profunda és la capa basal, que consta d’una única filera de cèl...