Santa Creu d’Olorda (Barcelona)

Situació

Vista aèria de l’església, amb el casal o antiga rectoria força malmès.

ECSA - J. Todó

L’església de Santa Creu d’Olorda és situada en el coll que hi ha darrere mateix del puig d’Olorda, contrafort occidental de la serra de Collserola.

Mapa: 36-16(420). Situació: 31TDF219854.

S’hi pot arribar des de Sarrià, per la carretera de Vallvidrera, o des de Molins de Rei, per la carretera d’Olorda. (MPP)

Història

Tot i que el terme d’Olorda és mencionat des del 986, l’església de Santa Creu d’Olorda no és documentada fins el 1032, en una deixa testamentària d’un...