Santa Maria de Jonqueres (Barcelona)

El monestir femení de Santa Maria de Jonqueres de Barcelona es troba entre el grup d’esglésies més importants d’una sola nau i volta de creueria, alçades al final del segle XIII i al començament del segle XIV.

Tot i amb això, cal distingir diverses etapes en l’evolució de l’orde i en la construcció del monestir.

Des del 1214 trobem aquestes religioses instal·lades a la rodalia de Barcelona, dins el terme de Sant Vicenç de Jonqueres, prop de Sabadell.

Sota la regla benedictina en un primer moment, i posteriorment sota l’orde militar d’Uclés (Conca) o de Sant Jaume de l’Espasa, acollia les...