Santa Maria de Sants (Barcelona)

Les primeres referències documentals de Santa Maria de Sants daten del final del segle X. A l’inici del segle XI apareix, ja, amb un terme ben delimitat, “in territorio Barchinone, in terminio de Sanctis”, situat a ponent de la ciutat de Barcelona, limitant amb els antics nuclis de Santa Eulàlia de Provençana i les Corts de Sarrià, i incloent-hi l’església de Santa Maria del Port. Del mateix període trobem esments que recorden l’antic poblament de la zona; així, l’any 1020 constatem l’expressió “ante villam de Sanctis ubi dicunt ad ipsum vilarzellum”.

Sants, inclòs dins l’“Hort i Vinyet” de...