Torre del Fang (Barcelona)

El 1359 apareix esmentada en el Dietari de la Generalitat una torre situada entre Sant Andreu i Barcelona, anomenada antigament del Diable i en aquell temps de la Verge Maria, que segons l’historiador Francesc Carreras i Candi es podria identificar amb la Torre del Fang, construcció probablement anterior a l’any 1300. Posteriorment fou modificada i hom suprimí la torre de guaita. Avui l’edifici encara conserva una àmplia porxada i uns finestrals del segle XV.