Castell del Port (Barcelona)

Les primeres notícies del castell del Port són de l’any 1020, que Guifré de Mediona fa donació d’unes terres a la seu barcelonina. Aquestes terres eren situades a prop de l’anomenat castell de Geribert. Versemblantment s’ha identificat aquest Geribert amb el fill del vescomte Guitard, i naturalment el seu castell com el del Port. El 1030 ja apareix com a castell del Port en el testament d’Ermessendis, esposa de Geribert.

Aquesta fortalesa passà després al seu fill Folc Geribert, clergue. Aquest fou succeït com a propietari pel seu nebot Bernat Mir, levita, el qual vers la segona meitat del...