El convent de l’Hospital de Sant Joan (Barcelona)

L’orde de Sant Joan de Jerusalem podria haver tingut casa a Barcelona a mitjan segle XII. Amb tot, la manca de documentació no permet afirmar-ho. Sembla que la “casa” de Barcelona només era una institució sobre el paper per administrar unes propietats del Vallès. L’únic document del segle XII que evidencia una activitat important a la ciutat per part dels hospitalers fa referència a una sèquia del Llobregat que el rei, el 1198, volia prolongar fins a Montjuïc. Els hospitalers la van fer í n’explotaren els molins a canvi de donar al rei la quarta part dels rèdits.

A partir d’aleshores es...