Miniatures d’època romànica (Barcelona)

Liber Iudicum Popularis

El Liber Iudicum Popularis (Escorial, ms. ZII2). Folis 6v-7, amb les praetitulationes emmarcades per sengles franges rectangulars ornades amb entrellaços a manera de tapís.

© Patrimonio Nacional - Madrid

El Liber Iudicum Popularis (Escorial, ms. ZII2). Folis 21 i 96v, amb els darrers quatre mesos del martirorium o calendari, emmarcats i separats alhora per columnes i arcuacions que formen un clos tancat, i amb l’arbre genealògic, configurat per una piràmide amb tronc de la qual sorgeixen elements vegetals i caps d’animals.

Patrimonio Nacional -...