Torre Alòs de Sarrià (Barcelona)

La recerca de referències documentals pel que fa a aquesta torre ha estat infructuosa. Això no obstant, en els seus orígens podia haver estat una de les moltes torres de defensa del pla de Barcelona en època medieval.

Situada a Sarrià, en el camí vell que anava cap al monestir de Pedralbes, encara avui es poden contemplar les restes d’una torre circular que fou restaurada el 1888 i que pertangué a la família Alòs.