Palau Aguilar o Calders (Barcelona)

El Palau Aguilar, avui dia seu del Museu Picasso, és situat dins l’antic barri de Santa Maria, concretament al número 15 del carrer de Montcada, fent cantonada amb el carrer de Cremat Gran. Els orígens d’aquest palau es remunten al segle XIII, quan n’eren els propietaris la família Calders. Posteriorment passà a mans dels Desvalls. El 1327 l’adquirí Pere des Lledó, el qual el vengué poc temps després, el 1348, a Pere Mitjavila. Aquest el traspassà a Joan Coromines el 1366.

El 1463 un descendent de la família Coromines el vengué a la nissaga dels Aguilar, un membre de la qual, Berenguer d’Aguilar, féu construir sobre l’antic edifici un nou palau d’estil gòtic amb un pati fet pel mestre d’obres Marc Safont. Posteriorment passà a poder de les famílies Icart i Reart. El 1837 l’adquirí F. Clerch. Els seus successors el tornaren a vendre el 1953 a l’Ajuntament de Barcelona, el qual l’any 1960 acordà destinar aquest edifici a museu municipal. Des de l’any 1963 és la seu del Museu Picasso de Barcelona. El 1981 sofrí unes noves reformes per tal d’incorporar-hi com a sales adjuntes les estances del Palau Meca.