Palau Aguilar o Calders (Barcelona)

El Palau Aguilar, avui dia seu del Museu Picasso, és situat dins l’antic barri de Santa Maria, concretament al número 15 del carrer de Montcada, fent cantonada amb el carrer de Cremat Gran. Els orígens d’aquest palau es remunten al segle XIII, quan n’eren els propietaris la família Calders. Posteriorment passà a mans dels Desvalls. El 1327 l’adquirí Pere des Lledó, el qual el vengué poc temps després, el 1348, a Pere Mitjavila. Aquest el traspassà a Joan Coromines el 1366.

El 1463 un descendent de la família Coromines el vengué a la nissaga dels Aguilar, un membre de la qual, Berenguer d...