Torre de Sant Salvador del Mont (Barcelona)

Aquesta torre era situada a Sant Gervasi; molt probablement es tracta d’una altra de les moltes torres del pla de Barcelona documentada tardanament, però que pot tenir els seus orígens en època romànica. A l’inici del segle XVI n’era la propietària Maria Manrique de Lara, filla del lloctinent de Catalunya. El 1553 fou cedida a l’orde dels jesuïtes, i aleshores esdevingué la Torre dels Frares Negres.