La Torre Rodona (Barcelona)

Situació

Les restes de la Torre Rodona, construïda poc després del canvi de mil·lenni i adossada actualment a la masia de Can Vinyals de la Torre.

ECSA - E. Casas

La Torre Rodona és situada al Pla de Barcelona, a les Corts, concretament al carrer de Salvador Cardenal. És equidistant (menys de 500 m) de la Travessera i de l’antic nucli de les Corts Velles.

Història

Aquesta torre degué ser construïda poc després de l’any 1000, segurament per fortificar un mas, i va conservar-se inalterada durant molts segles, si bé el mas va ser reformat del tot en època gòtica. Al segle...