Palau Finestres (Barcelona)

Aquest antic edifici és situat a l’actual número 23 del carrer de Montcada, dins el barri de Santa Maria. Malauradament, ara per ara no coneixem cap notícia documental sobre la història de l’edifici. Sembla però, per les restes que conserva encara avui, que es tracta d’una casa construïda al segle XIII. Amb tot, la façana i l’escala principal corresponen al segle XIV, com també la torre quadrada que té situada en un dels extrems de l’esmentada façana. Aquesta torre encara conserva una finestra triforada. Als segles XVI i XVII li foren afegits els balcons de la planta noble i algunes portes. S’hi efectuà una restauració a la dècada dels cinquanta, en el procés de la qual fou reconstruïda la solana que corona el pis superior, i també la primitiva porta adovellada.