Sant Llàtzer (Barcelona)

Situació

Vista general de la capçalera des del pati interior de l’illa de cases on és l’església.

Servei del Patrimoni Arquitectònic. Diputació de Barcelona

L’església de Sant Llàtzer es troba al sud-oest del barri del Raval, concretament a l’actual plaça del Pedró. Formava part de l’anomenat Hospital dels Mesells de Barcelona, que ocupava l’illa de cases configurada avui pels carrers de Sant Llàtzer, de l’Hospital i del Carme, i també una part de la plaça del Pedró. (JBHB-MGM)

Història

No es coneix cap document original que ens permeti datar amb tota certesa el moment...